The Macallan Fine & Rare Miniature Collection
[098]

The Macallan Fine & Rare Miniature Collection

The Macallan 1937 Fine & Rare 32 year old The Macallan 1937 Fine & Rare 37 year old The Macallan 1938 Fine & Rare 31 year old The Macallan 1938 Fine & Rare 35 year old The Macallan 1939 Fine & Rare 40 year old The Macallan 1940 Fine & Rare 35 year old The Macallan 1940 Fine & Rare 37 year old The Macallan 1945 Fine & Rare 56 year old The Macallan 1946 Fine & Rare 56 year old The Macallan 1947 Fine & Rare 15 year old The Macallan 1948 Fine & Rare 53 year old The Macallan 1949 Fine & Rare 53 year old The Macallan 1949 Fine & Rare 52 year old The Macallan 1950 Fine & Rare 52 year old The Macallan 1950 Fine & Rare 52 year old The Macallan 1951 Fine & Rare 51 year old The Macallan 1952 Fine & Rare 50 year old The Macallan 1952 Fine & Rare 49 year old The Macallan 1953 Fine & Rare 49 year old The Macallan 1954 Fine & Rare 47 year old The Macallan 1955 Fine & Rare 46 year old The Macallan 1958 Fine & Rare 43 year old The Macallan 1959 Fine & Rare 43 year old The Macallan 1964 Fine & Rare 37 year old The Macallan 1965 Fine & Rare 36 year old The Macallan 1966 Fine & Rare 35 year old The Macallan 1967 Fine & Rare 35 year old The Macallan 1968 Fine & Rare 34 year old The Macallan 1968 Fine & Rare 33 year old The Macallan 1969 Fine & Rare 32 year old The Macallan 1969 Fine & Rare 32 year old The Macallan 1970 Fine & Rare 32 year old The Macallan 1970 Fine & Rare 31 year old The Macallan 1971 Fine & Rare 30 year old The Macallan 1971 Fine & Rare 30 year old The Macallan 1972 Fine & Rare 29 year old The Macallan 1972 Fine & Rare 29 year old The Macallan 1973 Fine & Rare 30 year old The Macallan 1974 Fine & Rare 30 year old The Macallan 1975 Fine & Rare 30 year old The Macallan 1976 Fine & Rare 29 year old The Macallan 1988 Fine & Rare 23 year old The Macallan 1989 Fine & Rare 21 year old The Macallan 1990 Fine & Rare 22 year old

預估價格

NTD
$12,500,000 - 15,500,000

USD
$390,700 - 484,400

成交價格

NTD
14,160,000

USD
437,715

來源

故事

Macallan Fine & Rare 系列這個概念於 2002 年首次推出,懷著「Fine & Rare 年份酒連接著過去和未來。展現每一個都是獨特而美麗的。」,記錄著麥卡倫璀璨的歷史足跡,由麥卡倫威士忌釀造師 Bob Dalgarno 和 David Cox 精心挑選。透過最高級的新年份來擴展該系列,以保持該系列作為有史以來生產的最好和最稀有的單一麥芽威士忌系列。每款酒的裝瓶年份都是特定的,風味在雪莉酒調味的橡木桶中數十年不​​受干擾。近乎永恆的保質期,可作為傳世珍寶。

Macallan Fine & Rare的微型系列由各珍稀的年份珍釀之50毫升組成;全手工裝填並配置手工製作的橡木收藏盒,許多年份只為特殊客人訂製,獨特珍貴之處在於要能集齊如此跨度的年份酒是非常困難的,有一款十分接近的組合曾於蘇富比拍賣2019年的「The Ultimate Whisky Collection」專場,寫下成交價 426,000 美元的一筆佳績。
許多人聲稱世界上只有3-5組完整的收藏,而衛山拍賣在首次茗酒專場中,為您獻上這夢幻的陣容,並附上原廠出版的(1937-1972年)目錄一冊。